Forfatter

Gunnar Kopperud er forfatter av bøkene Den hvite apen: fortellinger fra en annen virkelighet (1996), Lysets tid (1998), Savn (1999), Politikapteinens fange (2003), Innvielse (2005), Internasjonalen (2006), Hviske i mørket (2008), Tilfluktsrommet (2010), Under en kaldere himmel (2012), Der savannen ender (2017) og Vi som elsket Afrika (2018). Han har også skrevet dramaet Offerlammet (2017)


1996_DenHviteApen_small 1998_LysetsTid_small 1999_Savn_small 2003_Politikapteinen_small 2005_Innvielse_small 2006_Internasjonalen_small 2008_Hviskeimorket_small 2010_Tilfluktsrommet_small 2012_Under en kaldere himmel-9788205473126-300dpi2018_Vi som elsket Afrika_nett

Klikk på bokomslagene for å lese mer om bøkene